20,926 Reputation

10 yesterday
0 2 days ago
-4 Nov 17
8 Nov 16
108 Nov 15
20 Nov 14
40 Nov 13
35 Nov 12
10 Nov 9
10 Nov 8
30 Nov 7
20 Oct 28
20 Oct 27
10 Oct 23
0 Oct 22
20 Oct 21
10 Oct 20
50 Oct 19
215 Oct 18
25 Oct 17
60 Oct 16
18 Oct 15
10 Oct 12
60 Oct 11
20 Oct 10
62 Oct 9
10 Oct 8
28 Oct 5
40 Oct 4
10 Oct 1