51,965 Reputation

28 today
20 yesterday
10 2 days ago
30 Aug 5
20 Aug 4
30 Aug 3
10 Aug 2
40 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 28
20 Jul 27
25 Jul 25
18 Jul 24
60 Jul 23
90 Jul 22
200 Jul 21
110 Jul 20
56 Jul 19
80 Jul 18
30 Jul 17
170 Jul 16
120 Jul 15
200 Jul 14
108 Jul 13
10 Jul 11
60 Jul 10
10 Jul 6
30 Jul 4
10 Jul 3
33 Jul 2