Podcast #128: We chat with Kent C Dodds about why he loves React and discuss what life was like in the dark days before Git. Listen now.
1
reputation
1

Vien quan ly xay dung

Viện Quản Lý Xây Dựng bao gồm trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trực thuộc viện xây dựng, tư vấn giám sát các công trình xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. SDT: 0968181518 Website: https://vienquanlyxaydung.edu.vn/

  • 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • vienquanlyxaydung.edu.vn
  • Member for 33 days
  • 0 profile views
  • Last seen Oct 23 at 15:41

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest